De kandidaten van Water Natuurlijk Vechtstromen. Anneke Beukers uit Westerhaar staat op plek 9.
De kandidaten van Water Natuurlijk Vechtstromen. Anneke Beukers uit Westerhaar staat op plek 9. (Foto: )

23 kandidaten op lijst bij Water Natuurlijk

  Politiek

Westerhaar - De lijst van Water Natuurlijk Vechtstromen voor de waterschapsverkiezingen telt maar liefst 23 kandidaten, elf vrouwen en twaalf mannen. Nettie Aarnink uit Agelo en Jan Nicolaï uit Coevorden voeren de lijst aan als respectievelijk eerste en tweede kandidaat. Uit Twenterand staat Anneke Beukers uit Westerhaar op de lijst, op plek negen.

Aarnink en Nicolaï zijn trots op de mooie lijst. "Het is een representatieve en gebiedsdekkende lijst van Emmen tot Haaksbergen met veel deskundigheid, bestuurlijke ervaring, creatief talent, vaardigheid en een achterban uit stad en land. De lijst vertegenwoordigt kennis op gebied van natuur, educatie, duurzaam waterbeheer, waterzuivering, kringlooplandbouw, financiën, innovatie en bestuurlijke vernieuwing'', aldus Nettie Aarnink.

Water Natuurlijk is landelijk de grootste, en in Vechtstromen bijna de grootste partij in het waterschapsbestuur. De partij zet zich in voor natuur en landschap, schoon en gezond water, duurzaamheid en klimaatbestendige dorpen en steden. Tien jaar geleden is de partij opgericht door een groot aantal natuurorganisaties, Sportvisserij Nederland en de Vogelbescherming. D66, GroenLinks en de PvdA ondersteunen de groene stem van Water Natuurlijk Vechtstromen.

Meer berichten