In de gemeente Losser zijn op veel terreinen vrijwilligers actief. Foto ter illustratie. Foto: Van Gaalen Media.
In de gemeente Losser zijn op veel terreinen vrijwilligers actief. Foto ter illustratie. Foto: Van Gaalen Media.

Losser zoekt dé vrijwilliger van 2019

  Ingezonden

door de gemeente Losser

In de gemeente Losser zijn veel mensen betrokken bij het vrijwilligerswerk. Dat is ook hard nodig want zonder hun inzet zouden veel activiteiten niet kunnen plaatsvinden. "Daar willen we al die vrijwilligers natuurlijk hartelijk voor bedanken", aldus een woordvoerder. "Inwoners worden ook opgeroepen om vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties voor te dragen voor vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie van het jaar 2019."

LOSSER - Wethouder Anja Prins: "Uit voorgaande jaren weten we dat er in de gemeente Losser een hele grote groep is die zich belangeloos inzet voor de samenleving. Deze mensen zijn enorm belangrijk. Zij zorgen er voor dat veel organisaties (extra) activiteiten kunnen draaien. Met de vrijwilligersprijs willen we onze waardering uitspreken voor alle vrijwilligers en aan die ene vrijwilliger of vrijwilligersorganisaties in het bijzonder."

Aanmelden
Inwoners of organisaties van de gemeente Losser kunnen een vrijwilliger, groep vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties aanmelden voor de vrijwilligersprijs. Op de website van de gemeente Losser of bij de receptie van 't Lossers hoes is een aanmeldformulier te vinden. Aanmeldingen moeten voor 13 december binnen zijn bij mevrouw K. Suthof. Dit kan via k.suthof@losser.nl of bij de receptie van 't Lossers hoes.

Bekendmaking en uitreiking
Een selectiecommissie verzamelt de nominaties. Een jury, die bestaat uit vijf personen die samen een afvaardiging van organisaties vormt, buigt zich over de nominaties en wijst de winnaars aan. De uitreiking van de vrijwilligersprijs vindt plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie op 7 januari 2020.

Criteria
Er zijn criteria waar de individuele vrijwilliger aan moet voldoen. Zo moet de vrijwilliger met kop en schouders boven de andere vrijwilligers uitsteken, een duidelijke positieve bijdrage leveren aan de Losserse samenleving en in positieve een verandering in gang heeft gezet binnen een organisatie of de gemeente.

Meer informatie over de criteria voor individuele vrijwilligers, een groep vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties is te vinden op de website van de gemeente Losser.

Meer berichten