Foto: Foto:

Column Eddy Oude Voshaar: Eierkolen Piet

  Column

In onze kindertijd aan de Lutterstroat speelde mien pa altijd voor zwarte Piet. In januari kon je achter zijn oren nog zien dat ie voor zwarte Piet gespeeld had.

 We zaten tijdens het heerlijke avondje allemaal rondom de keukentafel te wachten op wat komen ging.
''Woar is pa'', vroeg Mattie aan ma.''Pa is noar opa hen tuffelschellen brengen voor het kalf.''

Plotseling werd er met een roe op het keukenraam geslagen. Hans draaide van schrik zijn gehoorapparaat uit. Mattie zijn ogen straalden het uit van ondeugdheid.

Vervolgens was het een tijdje stil en hoorden we alleen de zware ademhaling van ma en de koekoeksklok in de kamer tikken. De stilte werd doorbroken door het blaffen van de zwarte hond van Eulderink die iets achter ons woonde. Dat was een teken dat er iemand in ooze buurt rondsloop.

Even later een hevig gebons op de achterdeur en werd de deur losgegooid en smeet iemand strooigoed de keuken in. Hans greep zich van schrik vast aan Mattie. ''Loa mie los jong'', schreeuwde Mattie tegen hem.

Ma kreeg enkele pepernoten tegen haar hoofd aan en Mattie schoot in de lach. "Lach nie jong, straks nem zwarte Piet joe nog met in de zak noar Spanje", zei ze geïrriteerd tegen Mattie. Mattie zei: "Ik dach nie dat ze mie wilt hebben in Spanje."

En dan stond daar zomaar komend uit de donkere avond zwarte Piet in de deuropening van de keuken. Hij had een grote jutezak in zijn hand. Ik kon goed zien dat Piet iets te veel op onze pa leek, maar hield wijselijk mijn mond.

Pa zag mij kijken en knipoogde naar mij. "Bint hier nog stoute kinderen?", vroeg Piet Mattie aankijkend. Ma zei: "Dat valt wa met huur Piet. Alleen was het nie zo mooi van Mattie dat ie gisteren de schoen'n die Hans zet hef vuur Sint vol hef loat'n loop'n met water en doar een bootje in hef loat'n drijven. Hans is die morgen zo zien schoen'n instapt en is met natte voet'n noar school hen goan."

''Streek'n. Rare streek'n. Van wie zul den jong dat hem?''

Meer berichten