Burgemeester Cia Kroon tussen de drie mannen die een koninklijke onderscheiding hebben gekregen.
Burgemeester Cia Kroon tussen de drie mannen die een koninklijke onderscheiding hebben gekregen. (Foto: )

Lid in Orde van Oranje Nassau

gemeente Losser

Drie leden Historische Kring

Drie leden van de Stichting Historische Kring Losser hebben een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Andries Kuperus, Hennie Nijhof en Jack Scholtens ontvingen uit handen van burgemeester Cia kroon de onderscheiding en werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
De uitreiking vond plaats tijdens de receptie ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum van de Stichting Historische Kring Losser in 't Trefhuus te Overdinkel.

OVERDINKEL - De heren Kuperus, Nijhof en Scholtens werden in het bijzijn van familie, bestuur, leden en vrijwilligers van de Historische Kring Losser met veel waardering toegesproken. Andries Kuperus is sinds 2007 bestuurslid van de Historische Kring Losser en heeft de fotocollectie van meer dan 6000 foto's gedigitaliseerd, bewerkt en ingekleurd. Daarnaast is hij 22 jaar penningmeester geweest van het Lossers Kunstcollectief. Bennie Nijhof is sinds 2007 bestuurslid van de Historische Kring Losser en behartigt de belangen van het kerkdorp Overdinkel in het bestuur door het verzamelen van documentatie en het schrijven van artikelen. Ook was hij betrokken bij de totstandkoming van de gemeentelijke monumentenlijst. Jack Scholtens is vanaf 2009 bestuurslid en redactielid van het tijdschrift "Oet Dorp en Marke" en in 2013 is hij gestart met het digitaliseren van de collectie van 25.000 bid- en gedachtenisprentjes. 2002 tot 2006 zat hij namens GB'93 in de gemeenteraad. Cia Kroon (samenvatting): "Mijnheer Kuperus, ik haal u even naar voren, omdat ik u iets bijzonders mag aanbieden. Voordat ik dat doe, wil ik graag nog iets vertellen, waarom ik dat mag doen. Het heeft onder andere te maken met uw grootste hobby: fotograferen. Ook al was fotografie uw grootste hobby, u heeft daar niet uw werk van gemaakt. U kwam in een hele andere sector terecht, namelijk het verzekerings- en bankwezen. Gelukkig bleef u wel foto's maken." En over Bennie Nijhof: "Als geboren en getogen Overdinkellaar weet u veel over dit kerkdorp. Deze bijzondere kennis valt op en hierop wordt heel vaak een beroep gedaan zoals nu rondom het smokkel en textiel thema. U bent zeer betrokken bij het dorp en bij het buitengebied. U maakt zich sterk voor het behoud van ons lokale erfgoed. U schreef interessante artikelen over inwoners van Overdinkel en u zorgde mede voor de totstandkoming van het prachtige boek over 100 jaar zusters in Overdinkel in 2019." Over Jack Scholtens: "U zat als historisch geïnteresseerde al vroeg in de digitale wereld want u was eigenaar/beheerder van het lokale internetplatform, "Losser Digitaal", een digitaal platform voor de inwoners van Losser. U bent goed in het maken van presentaties. U heeft op maatschappelijk gebied veel voor de Losserse samenleving betekend bij, de Historische Kring Losser en in de gemeentepolitiek, Losser digitaal en Hallo Losser."

Stefan Wegdam
Meer berichten