Foto:

Lezing over landschap

LOSSER - Een reis door de ontstaansgeschiedenis van het Twentse landschap onder invloed van natuur, klimaat en mens: op woensdag 13 november houdt IVN Oldenzaal-Losser e.o. een lezing over het ontstaan van het huidige landschap. Erik Hurkens en Robert Arends nemen u mee terug in de tijd. Eerst was het vooral de natuur die het landschap bepaalde. De ijstijden hebben vooral het reliëf gevormd met de stuwwallen en de loop van beken en rivieren. In de huidige warme periode kwam de vegetatie terug en ontstonden moerassen, veen en uitgestrekte bossen. Vanaf zo'n 5.000 jaar geleden beïnvloedde de mens het landschap. Eerst bescheiden, maar vanaf de Middeleeuwen steeds meer. Aan de orde komen esdorpen, het potstalsysteem, het marke-systeem, kunstmest, textielfabrikanten, ontginningen, schaalvergroting, ruilverkaveling en het huidige beleid. Breedwijs, Helmichstraat 42b, Oldenzaal. Woensdag 13 november van 19.30 tot 22.00 uur. Deelname drie euro, leden IVN 1,50. De deelname kan alleen via aanmelden op www.ivn.nl/afdeling/oldenzaal-losser-eo/activiteiten/ontstaan-van-het-landschap-van-twente

Stefan Wegdam
Meer berichten