Foto: Foto:

Column: Hennie

De meeste mensen bie ons in de woonwijk ontweken hem en zien twee hondjes. Ze wisten het altied beter. Altied en dan ook nog het laatste woord willen hebben en anders gewoon nemen. De hondjes waren nog niet direct het probleem, die zeiden nog niet zoveul, maar ze werden ongeduldig omdat ze steeds moesten zitten en wachten op het baasje als ie eenmaal aan het proaten was.

En hij hield niet op.

Hij begon eerst altied met zien verhaal over het weerbericht. De waren er maar twee volgens Hennie: Die het weer konden voorspellen. Dat was wijlen Jan Pelleboer en hijzelf. Hennie kon zelfs helemoal met joe metlopen totdat hij zien zin kreeg.

Hennie was een aardige keerl, doar waan'n ze allemoal bie oos in de buurt wel over eens. Maar ie mos hem niet teeng kommen! Hij wist het altied beter, en dan was het beter om hem niet teeng te komen. Er zijn mensen bie oos in de buurt die een sluiproute nemen om Hennie maar niet tegen hoeven te komen.

Er zijn mensen bie oos in de buurt die een sluiproute nemen om Hennie maar niet tegen hoeven te komen

Vanmorgen, toen ik de gordijnen open deed van onze slaapkamer, zag ik Hennie met zien twee hondjes lopen. Hj keek of er ergens iemand liep die hij kon bestoken met zien verhalen woar niemand wat aan hef. Bloeddrukverhogende verhalen. Ja, doar get het hen.

Een van de buren haalt zien fiets uut zien schuurtje. Schichtig kek hij om zich hen, speurt de stroat of en ziet niet dat Hennie met zien twee hondjes zich aan de overkant van de stroat zich verdekt achter een beukenhaag hef opstelt. Tijdens de sprong op zien Batavus met twaalf versnellingen komt Hennie met zien twee hondjes noar hem toelopen. "Goeiemorgen Jos! Wat bin ie vroeg vanmorgen. Het is niet koald he? Dat hebt ze trouwens gisteren niet veurspeld op het journaal. Nee, die leu doar in het westen hebt er toch scheit aan hoe hier aan de grens het weer is.''

''Hennie, ik moet verder anders kom ik te laat op mien werk. En loat die hondjes niet teeng mien coniferen aan mieng.''
''Hoe lang werk ie a wa niet op het gemeentehuus? Zeker dertig joar en dan loat ie joe nog gek maken? En dan maak ie nog niet eens tied veur een proatje?''

Jos springt op zien Batavus met twaalf versnellingen en let oos Hennie met zien twee hondjes zo maar achter in de stroat.

Hennie kek om zich hen en ziet doar net twee vrouwen aankomen wandelen.

Eddy Oude Voshaar

Peter Koehorst
Meer berichten