Foto:

Bloemen van Lutheria

DE LUTTE - Volleybalvereniging Lutheria hield haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. De voorzitter, Peggy Rolink, opende de vergadering waarbij 36 leden en het voltallige bestuur aanwezig waren. De voorzitter kon terugkijken op een geslaagd seizoen waarin er teams kampioen zijn geworden en ook teams gepromoveerd zijn. De penningmeester gaf een overzicht van de financiële situatie en kon melden dat het seizoen met een positief resultaat is afgesloten. Dat is voor een belangrijk deel te danken aan de sponsoren van de club, maar ook aan de inzet van de leden die meegeholpen hebben aan de acties die de club organiseert zoals de rommelmarkt. Voor het komende seizoen verwacht het bestuur geen grote wijzigingen en daarom kan de contributie op hetzelfde niveau worden gehandhaafd. Na deze uiteenzettingen kon de voorzitter overgaan tot het huldigen van leden die lange tijd lid zijn: drie leden (Bente Brookhuis, Fleur Benneker en Femke Poorthuis) werden gefeliciteerd met hun 12,5 jarig lidmaatschap. Corine Olde Heuvel is 25 jaar lid en voor Jeanet Steunebrink kon een 40-jarige lidmaatschap aangetekend worden. De voorzitter bedankte de jubilarissen.

Stefan Wegdam
Meer berichten