Foto:

Meer aandacht voor taal

LOSSER - Recht op taal, recht op toekomstkansen: dat was het motto van de taalconferentie die werd georganiseerd in 't Lossers hoes in Losser. Tijdens deze conferentie kwamen verschillende partijen samen om mensen met taalproblemen binnen de gemeente Losser beter te kunnen helpen door meer te gaan samenwerken. Na een pakkende opening door Frenk van der Linden (o.a. tv journalist bij De Wereld Draait Door) gaven wethouder Anja Prins en wethouder Harry Nijhuis de aftrap voor de taalconferentie. Verschillende sprekers kwamen aan het woord om het belang van taal en de problemen die ontstaan bij laaggeletterdheid uit te leggen. Maurice de Greef (hoogleraar leereffecten laagopgeleiden & laaggeletterden aan de vrije universiteit Brussel) vertelde over de verschillende onderzoeken naar laaggeletterdheid en Bureau Hetsen en Visschers leverde een ludieke bijdrage om de problematiek in kaart te brengen. Het doel van de taalconferentie is een begin maken met meer samenwerken aan het bewust maken, signaleren, bespreekbaar maken én het aanpakken van laaggeletterdheid in Losser.

Stefan Wegdam
Meer berichten