Foto:

Gift voor Voedselbank

LOSSER - De oecumenische oogstdankdienst op Erve Rolink in het Lutterzand mag in meerdere opzichten als een geslaagde viering beschouwd worden. Er kwamen bijna driehonderd mensen naar de prachtige locatie. Zij vierden als leden van de verschillende kerken en parochies samen hun dank voor de oogst. Het thema van de dienst was: 'Land van melk en honing'. Een bijbelse uitdrukking die verwijst naar een land waar het leven goed is. In de dienst sprak pastor Ingrid Schraven niet alleen over de dank voor de oogst en het goede leven, maar ook over de zorg voor de schepping en onze verantwoordelijkheid daarvoor. Tijdens de oogstdankdienst werd er gecollecteerd voor de Voedselbank. De collecte bracht 589,66 euro op. De viering werd voorbereid door leden van LTO Losser, Zij-Actief en de kerken van Beuningen, De Lutte en Losser. Diverse sponsoren voor onder meer het brood en de eieren droegen bij aan de realisatie van de dienst.

Stefan Wegdam
Meer berichten