Foto:

Initiatieven ondersteunen

LOSSER - Provincie Overijssel staat open voor de plaatsing van windmolens in Noordoost-Twente. Voorwaarde is wel dat er een plan komt waarin rekening wordt gehouden met de bijzondere ruimtelijke en landschappelijke kwaliteiten, draagvlak en participatie. Die boodschap heeft gedeputeerde Tijs de Bree (Energie) afgegeven tijdens een werkbezoek aan Noordoost-Twente. De Bree: "Tijdens het werkbezoek heb ik gezien dat er in de vier gemeenten volop plannen en ideeën zijn voor verduurzaming van het energiegebruik. Als provincie willen wij meer dan voorheen kansrijke initiatieven die van onderop komen ondersteunen en helpen verder te komen. Ook als het gaat om windenergie." De Bree verbindt wel voorwaarden aan de plannen: "Noordoost-Twente is en blijft landschappelijk een bijzonder gebied. Er moet dus zorg worden gedragen voor een goede landschappelijke en ruimtelijke inpassing. De omgeving moet goed worden betrokken bij de planvorming." Wethouder Jaimi van Essen was namens Losser bij het werkbezoek aanwezig.

Stefan Wegdam
Meer berichten