Foto:

Verdiende waardering

LOSSER - Tijdens de jaarvergadering van EHBO-Losser, Overdinkel en Glane zijn zeven leden van de vereniging in het zonnetje gezet: René ter Braak, Sonja Boerrigter en Brigitte van Gils kregen het bronzen bondsinsigne opgespeld door EHBO-districtsvoorzitter Gerrit Zwiers vanwege hun 25-jarig lidmaatschap. Marion Neep kreeg een oorkonde vanwege haar 25 jarig lidmaatschap, Harrie Klein Rot en Hennie Wildenborg kregen een oorkonde vanwege hun 40-jarig lidmaatschap. Deze oorkonden werden door voorzitter Eddy Martinez overhandigd. Tot slot kreeg penningmeester Jan Kwekkeboom van Gerrit Zwiers het zilveren bondskruis opgespeld, vanwege zijn 30-jarig bestuurslidmaatschap. Daarbij werden ook aan de gehuldigden bloemen overhandigd. "Op donderdag 26 september willen wij weer starten met een EHBO-opleiding inclusief kinder-EHBO en reanimatie/AED in ons EHBO-gebouw aan de Dr. Frederiksstraat 6 in Losser. De cursus duurt tien lessen en begint om 19.30 uur. Hebt u interesse? Neem dan contact op met Lucie ten Venne, 18.30-19.30 uur. Telefoon 053-5385218 of geef je op via cursus@ehbo-losser.nl", meldt de vereniging.

Stefan Wegdam
Meer berichten