Foto:

Martinikoor in de koepel

OVERDINKEL - Het Martinikoor staat dinsdag 14 mei op de planken van de koepel in Overdinkel. Helaas is het eerste optreden van dit koepeljaar door weersomstandigheden niet doorgegaan. De Twentse Harmonicaclub vond dat haar instrumenten teveel te lijden hadden van de te verwachten regen. Dus is het eerste optreden van dit jaar voorbehouden aan het Martinikoor. Het koor zal op dinsdag 14 mei een concert geven in de muziekkoepel. Het koor bestaat sinds 1963 en is het enige mannenkoor in de gemeente Losser. Het ledental schommelt tussen de 25 en 30. Het repertoire is veelzijdig. Het koor zingt van Russisch-Byzantijns tot vlotte Barbershop-songs. Hoewel het koor geen kerkkoor is, staat ook kerkelijke muziek op het programma. Al vele jaren geeft de bekende dirigent Paul Kempers leiding aan dit mannenkoor. De zangers treden veel op, variërend van uitvoeringen met andere koren of orkesten en optredens in bejaardenhuizen tot muzikale bijdragen tijdens kerkdiensten. Het optreden in de muziekkoepel begint om 19.30 uur.

Stefan Wegdam
Meer berichten