Goed jaar Martinikoor

LOSSER - De zangers van het Martinikoor kunnen terugkijken op een prima verenigingsjaar. Het koor is met 24 actieve leden vitaal en nog steeds volop actief in de regio en de grensstreek. Afgelopen jaar stonden de mannen dan ook twaalf keer op het podium. Naast de vaste optredens werd een mooi concert gegeven in klooster Bardel en trad het koor samen met het Overijssels Byzantijns koor op in de Simon & Judaskerk in Ootmarsum. Bij de bestuursverkiezing werden Bote van der Meer en Corry Vagevuur herkozen voor een periode van twee jaar. Gerrit Spit werd gehuldigd voor zijn 40-jarig lidmaatschap. Hij mocht hiervoor de bondsspeld van de KNZV en een bijbehorende oorkonde in ontvangst nemen. Het Martinikoor wil blijven vernieuwen. Naast het bestaande repertoire wil het ook moderne nummers ten gehore kunnen brengen. Via het muziekprogramma Capella kunnen leden thuis de nieuw in te studeren nummers oefenen, zodat het bestaande repertoire telkens kan worden aangevuld. Het koor is op zoek naar nieuwe leden: naar mannen die van zingen hun hobby maken en dit koppelen aan de gezelligheid binnen het Martinikoor. De repetities zijn op dinsdagavond in het clubgebouw aan de Dr. Fredrickstraat 6 in Losser. Aanmelden via info@martinikoor.nl kan ook.

Stefan Wegdam
Meer berichten