Zusters bij het kapelletje in Overdinkel.
Zusters bij het kapelletje in Overdinkel. (Foto: )

Honderd jaar zusters in Overdinkel

door Stefan Wegdam

Boek en onthulling kapelletje

Het is zondag 7 april een feestelijke dag in Overdinkel. Er is een speciale viering ter gelegenheid van '100 jaar zusters in Overdinkel.' Ook wordt een boek gepresenteerd en een kapelletje ingewijd.

OVERDINKEL - In 2019 is het honderd jaar geleden dat de zusters van de Congregatie Dochters O.L. Vrouw van het Heilig Hart in Overdinkel zijn neergestreken. Dat gebeurde op verzoek van het toenmalig parochiebestuur. Sindsdien is er door ruim tachtig zusters veel werk verzet. Ze hebben van alles gedaan op het gebied van het pastoraat, onderwijs, gezondheidszorg en zorg en aandacht voor ouderen. Dag en nacht waren zij beschikbaar. Zelf leefden ze erg sober. "Het is zeker niet overdreven om te stellen, dat de zusters in die voorbije eeuw op talrijke terreinen een wezenlijke bijdrage hebben geleverd en nog leveren aan het welzijn van de mensen in Overdinkel. Juist nu de rol van deze zusters naar de achtergrond verdwijnt, is het van historisch belang om dit jubileum kerkelijk en maatschappelijk aandacht te geven en de betekenis er van te vieren, te duiden en vast te leggen", laat de organisatie van het jubileum weten. Felix Nijland heeft het boek geschreven. "Daar ben ik een maand of vijf mee bezig geweest. In totaal worden er 750 stuks gedrukt", laat de auteur een week voor de presentatie weten. Hij beschrijft het werk van de zusters in de afgelopen honderd jaar. "Deze Congregatie verdient het om bij dit eeuwfeest in de schijnwerpers gezet te worden en dank te ontvangen voor zoveel maatschappelijke en kerkelijke inzet", aldus initiatiefcomité '100 jaar zusters in Overdinkel.' Marco Bergsma, Jos in het Veld, Norbert Konincks vormen de organisatie. Ook de Pax Christi-school is betrokken bij de feestelijke dag. De jubileumdag zondag 7 april begint om 9.30 uur. Dan zijn de leden van de Congregatie en enkele genodigden in het zustershuis aan de Hoofdstraat aanwezig. Om 11.00 uur begint de Eucharistieviering. Genodigden en alle inwoners van Overdinkel of daarbuiten zijn welkom in de Gerardus Majella Kerk. Daarna is er een feestelijke bijeenkomst voor geïnteresseerden in de hal van de PC-School met de aanbieding van het boek, een lied en enkele korte toespraken. Die begint om 12.30 uur. Auteur Nijland zal daarbij aanwezig zijn. De inwijding van het nieuwe kapelletje is om 14.00 uur. Daarin staat het gerestaureerde Mariabeeld uit de voorgevel van het vroegere klooster van de jubilerende Congregatie. "Het beeld is ooit in een schuur in Overdinkel terecht gekomen. Maar het is dus gevonden en gerestaureerd", aldus Nijland. De inwijding is op het kerkterrein. "Deze gedachteniskapel verbindt door dit historische Mariabeeld het verleden met het heden als bezinningsplek en als troostplek voor bezoekers van het kerkhof", aldus het initiatiefcomité. Daarna worden de handen geschud voor de felicitaties.

Stefan Wegdam
Meer berichten