Foto:

Voor iedereen een roos

DE LUTTE - Met de toekenning van de Orde van Verdienste 2019 door carnavalsvereniging De Bosdûvelkes aan alle vrijwilligers van de geloofsgemeenschap Sint Plechelmus De Lutte onderstreept het carnavalsbestuur de waardering voor de inzet van ruim 200 vrijwilligers. Voor alles wat in en rond de Plechelmuskerk gedaan wordt, beschikt de locatieraad over vele vrijwilligers, die ingedeeld zijn in 43 werkgroepen. Enkele voorbeelden zijn: doopvoorbereiding, liturgie, secretariaat, kerkhofploeg, misdienaars, Plechelmuskoor enz. Minder gehoord, maar wel belangrijk is bijvoorbeeld de functie van ostiarius. Vice-voorzitter Louis Volker van de Bosdûvelkes reikte op de laatste gala-avond de oorkonde uit aan mevrouw Wolbert, voorzitter locatieraad. Het bijbehorend versiersel werd niet opgespeld maar in een ingelijste versie aangeboden. Hoewel het kerkbezoek ook in De Lutte tanende is, weten de inwoners de verzorgdheid en onderhoud van tuinen, kerkhof, gebouwen en kerkenbos enorm te waarderen. Maria Wolbert droeg als dank een origineel gedicht voor waarin alle werkgroepen voorkwamen. Tot slot ontvingen de vrijwilligers een roos.

Stefan Wegdam
Meer berichten