Foto: Picasa

Samen klokken luiden

LOSSER - Het is inmiddels een mooie traditie dat de kerken van Losser hun jaarlijkse actie Kerkbalans gezamenlijk inluiden. Dit jaar vindt die feestelijke gebeurtenis plaats op 19 januari. Om 13.00 uur zaterdag zullen de drie klokken van de Martinustoren met de hand geluid worden door betrokken jongeren uit de Losserse kerken. Om het werk in en rondom de kerken te blijven doen is veel geld nodig en daarom organiseren de kerken in Nederland elk jaar in januari deze geldwervingsactie. De Geloofsgemeenschap Katholiek Losser verwacht in 2019 met deze actie 110.000 euro in te zamelen. Voor de Protestantse Gemeente Losser is dat een bedrag van 45.000 euro. Overigens is iedereen van harte uitgenodigd om bij het luiden van de klokken van de Martinustoren aanwezig te zijn. Daarna wordt de samenkomst voortgezet in de H. Maria Geboortekerk, waar trompetklanken de bezoekers welkom zullen heten. In de kerk houdt pastoor Daggenvoorde een korte toespraak, die met orgelspel en trompetmuziek zal worden omlijst. Na de bijeenkomst in de kerk is er in het parochiecentrum nog gelegenheid na te praten.

Stefan Wegdam
Meer berichten