Foto:

Allemaal een nieuwe jas

DE LUTTE - De kerkhofploeg in De Lutte is het nieuwe jaar goed begonnen. De leden van de kerkhofploeg en de tuinploeg zijn dankzij sponsoring van Gerhard Koertshuis in een nieuwe werkjas gestoken. Gerhard was in het verleden zelf ook ruim tien jaar lid van de toenmalige schoffelploeg. De tuinploeg, die zich bezighoudt met het onderhoud van de pastorietuin, is in het verleden ontstaan uit de schoffelploeg. Inmiddels zet de kerkhofploeg zich ook in voor het onderhoud van het kerkenbos. Gerhard heeft uit respect voor het feit dat het kerkhof, de pastorietuin en het kerkenbos er de laatste jaren altijd zeer verzorgd bijliggen, ter gelegenheid van zijn 89e verjaardag, besloten de mannen van een nieuwe jas te voorzien. "Een geweldig idee", vinden ze bij de kerkhofploeg. Meer sponsoring is welkom. Aangezien de kerkhofploeg en de tuinploeg elkaar regelmatig ondersteunen in hun werkzaamheden, is besloten in de toekomst één naam te gebruiken: kerkhofploeg. Om alle werkzaamheden zo efficiënt mogelijk te laten verlopen is de kerkhofbeheerscommissie aangesteld. Die bestaat uit G. Evering, G. Schopman en Th. Punt sr.

Stefan Wegdam
Meer berichten