Subsidie voor Groene Loper

Losser - De provincie Overijssel geeft ook de komende twee jaar subsidie aan Groene Loper Overijssel. In negen gebieden zijn Groene Lopers actief, waaronder Losser en Oldenzaal die als één gebied gelden.

De Groene Loperprojecten moeten inwoners meer en directer betrekken bij het groen in hun omgeving, wat past bij de natuurvisie. Voor 2019 en 2020 stelt de provincie 140.000 euro subsidie beschikbaar.
De afgelopen vier jaar heeft de provincie Overijssel de negen lopers ook financieel ondersteund.

Het idee voor de Groene Loper is in 2015 ontstaan. Samenwerkende partners binnen Groene Loper Overijssel zijn de provincie Overijssel, Landschap Overijssel en IVN Overijssel. Het doel is om een provincie dekkend netwerk van Groene Lopers te ontwikkelen zodat elk groen initiatief zich bij dit netwerk kan aansluiten. Gedeputeerde Hester Maij hoopt dat er nog meer Groene Lopers in Overijssels komen.

Zie voor meer informatie www.groenelopersoverijssel.nl.

Meer berichten