Foto:

Historische Kring Losser: de schuren van Blokhof

Historische Kring Losser verzorgt om de week een rubriek voor Nieuwe Dinkellander. Deze week: de schuren van Blokhof.

Op de montage is goed te zien waar deze schuren (met links het vroegere gemeentehuis) stonden. Deze schuren stonden op Markegrond en werden gebruikt als opslagplaats voor graan (pacht in natura) dat door de Marke was ontvangen. Verder waren de schuren in gebruik als stal voor de koetspaarden van de gasten van logement Blokhof aan de overkant.

Van logement Blokhof - ook wel bekend als café Blokhof - zijn twee foto's bekend. Op beide foto's links het gemeentehuis en rechts het logement.

Is logement Blokhof misschien het herbergje van de weduwe Blokhof uit 'Mijne reisportefeuille of Omzwervingen door Overijssel in het najaar van 1846' van H. Boom, journalist?


 

Meer berichten