Foto:

Historische Kring Losser: het St. Olafklooster in Glane

Historische Kring Losser verzorgt om de week een rubriek. Deze keer over het St. Olafklooster in Glane/Beekhoek.

Het klooster werd in 1911 gesticht door de Duitse Josephschwestern. Hier op een ansicht van 1916. In 1921 werd het verkocht aan de Duitse Maristenorde. Het klooster werd in 1970 gesloten, later afgebroken en in 1981 werd het hele complex verkocht aan de Syrisch-Orthodoxe gemeenschap.

Hieronder het klooster met de toenmalige bewoners de paters Maristen; datum onbekend.


Hieronder het laatste van nog aan het St. Olaf klooster herinnert is deze fraaie Mariakapel op het terrein.

Meer berichten