Frans, Grietje en Hugo hebben hun taken overgedragen, maar nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom vanwege het groeiende aantal leden namelijk. Kom eens langs in de Zandbergen of kijk op teylersgroep.nl/leiding.
Frans, Grietje en Hugo hebben hun taken overgedragen, maar nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom vanwege het groeiende aantal leden namelijk. Kom eens langs in de Zandbergen of kijk op teylersgroep.nl/leiding. (Foto: )

Bestuursleden Teylersgroep geven het stokje door

Wat zou de Teylersgroep zijn geweest zonder Frans Bonte, Grietje Vorgers en Hugo Sterkenburg? Tientallen jaren hebben ze zich ingezet voor de Losserse scoutinggroep: het beheer van de clubgebouwen, financiële zaken, voorzitterschap, administratie, het begeleiden van jeugdleden, technische zaken en de meest uiteenlopende hand- en spandiensten. Misschien wel te veel om op te noemen. Nu is de tijd gekomen dat deze drie bestuursleden het stokje doorgeven aan de jongere generatie.

Losser – Tijdens de afscheidsreceptie is een aantal toespraken gehouden, waarbij onder meer werd benadrukt dat ze met z'n drieën (met gezamenlijk ruim 100 jaar scoutingervaring!) van grote invloed zijn geweest voor de Teylersgroep. Hun bijdrage 'achter de schermen' was niet altijd duidelijk zichtbaar voor de jeugdleden, maar daarom zeker niet minder belangrijk.

Samen met andere bestuursleden en het leidingteam hebben ze voor flinke uitdagingen gestaan, maar ook kleine klusjes werden door hen opgepakt. Als bijvoorbeeld voor een grote groep gekookt moesten worden, als bij het clubgebouw iets gerepareerd moest worden of als tijdens het jaarlijkse Jamboree on the Air een zendamateur nodig was, stonden ze voor de groep klaar. Ook hun echtgenoten droegen regelmatig een steentje bij.

In de periode dat ze in het stichtingsbestuur van de Teylersgroep zaten, is met man en macht gewerkt aan de realisatie van het nieuwe clubgebouw 't Zaandhoes in de Zandbergen. Dat had – letterlijk en figuurlijk - nogal wat voeten in de aarde. Maar mede door hun inzet én de zeer gewaardeerde hulp van vele vrijwilligers, ouders en donateurs, kunnen de leden van de Teylersgroep inmiddels al 10 jaar met veel plezier gebruik maken van hun eigen clubgebouw in het mooiste natuurgebied van Losser. Ook andere verenigingen en scholen huren het gebouw regelmatig. Voor hen was Grietje altijd het vaste gezicht voor de verhuur.

Zelf zijn Frans, Grietje en Hugo al tientallen jaren lid van scouting. Ze gaven aan dat ze nog graag betrokken willen blijven bij de groep. Ook hun kinderen, die inmiddels al volwassen zijn, hebben op scouting gezeten of zijn nog steeds lid.

Tijdens de afscheidsreceptie is de voorzittershamer officieel overgedragen aan de nieuwe voorzitter van het stichtingsbestuur. Die heeft er alle vertrouwen in dat het (deels) nieuwe bestuur de groep goed zal blijven sturen. Ook de sleutels zijn 'symbolisch' overgedragen. Een dankwoord, bloemen en presentjes mochten natuurlijk niet ontbreken.

Ondanks het feit dat hun bestuurstaken inmiddels zijn overgedragen aan andere mensen binnen de groep, zijn nieuwe vrijwilligers altijd welkom. De Teylersgroep is vanwege het groeiende aantal leden ook nog steeds op zoek naar nieuwe leiding. Kom dus gerust een keer langs in de Zandbergen of kijk op www.teylersgroep.nl/leiding als het je leuk lijkt.

Meer berichten