Foto: Picasa

Vogelwerkgroep Losser doet mee aan internationale vogelkijkdag

De Vogelwerkgroep Losser neemt op 6 oktober deel aan internationale vogelkijkdag. ''Een van de meest boeiende fenomenen in de vogelwereld is de vogeltrek, waarbij miljoenen vogels een gevaarlijke reis ondernemen om de winter te kunnen overleven'', aldus de Vogelwerkgroep.

Losser - Grote V-vormige formaties ganzen en kraanvogels, compacte groepen houtduiven, cirkelende roofvogels die op een thermiekbel opschroeven; dit alles kan op zaterdag 6 oktober onder leiding van de trektellers van Vogelwerkgroep Losser gezien worden.

''Op deze dag gaan meer dan honderd andere vogelwerkgroepen in ons land op stap om vogels te kijken en te tellen. In totaal tellen zij op ongeveer 150 verschillende plaatsen in Nederland zoveel mogelijk vogels. Dit gebeurt in het kader van de Euro Birdwatch van BirdLife International. Dit is de organisatie die wereldwijd actief is voor de bescherming van vogels en hun leefgebieden.''

Vogelbescherming Nederland is de Nederlandse Partner van BirdLife International en daarmee de nationale vertegenwoordiger. In ons land zetten duizenden vrijwilligers, aangesloten bij vele lokale of regionale vogelwerkgroepen, zich actief in voor de bescherming van vogels.

Vogelwerkgroep Losser zal daarvoor de normaal voor het publiek gesloten telpost Oelemars openstellen, zodat de bezoekers op deze dag het tellen en registreren van trekvogels van dichtbij kunnen meemaken. Onder deskundige leiding van de trektellers van deze telpost wordt tekst en uitleg gegeven over de vogeltrek en welke vogels er op dat moment overvliegen.

Op de toegangsweg naar het zanddepot van zandafgraving Oelemars zijn de tellers van 7.00 's morgens tot 17.00 uur 's middags aanwezig om de vogeltrek te registreren. ''Deze telpost geniet landelijke bekendheid doordat er bijna dagelijks het hele jaar door geteld wordt en staat bekend als een prima binnenland-telpost met grote aantallen doortrekkers en zeldzame soorten zoals grote zilverreiger, rode wouw en kraanvogel'', aldus de werkgroep. ''Er wordt hier al vanaf 2001 geteld en inmiddels zijn er al bijna vijf miljoen vogels op de doortrek geregistreerd.''

Deze telpost is te bereiken via de Drielandweg in Losser. Vooraanmelding is niet nodig en de toegang is gratis.

Aan het einde van de telling verzamelt Vogelbescherming Nederland in samenwerking met vogeltrekwebsite www.trektellen.nl de vogelgegevens uit eigen land. Vorige jaren werden er op telpost Oelemars tijdens de Euro Birdwatch steeds meer dan drieduizend vogels geteld, verdeeld over veertig tot vijftig soorten met als hoogtepunten de roodkeelpiepers, grote zilverreigers, kiekendieven, rode wouwen en de smellekens. De doortrek is wel voor een belangrijk deel afhankelijk van het weer en kan dus jaarlijks schommelen.

Meer berichten