Uren kan Eddy dwalen in het bos met de woudreuzen dat in het grensgebied net onder de Dreiländersee ligt.
Uren kan Eddy dwalen in het bos met de woudreuzen dat in het grensgebied net onder de Dreiländersee ligt. (Foto: Eddy Oude Voshaar)

Wandelen met Eddy langs de woudreuzen in Ruenberg

Eddy Oude Voshaar doet zoveel inspiratie op tijdens zijn wandelingen in Noordoost-Twente dat hij elke week een wandeling beschrijft in dé Weekkrant. Dit keer wandelt hij door het Ruenberg, bij de Drilandsee (net achter Overdinkel).

Gronau – "Als ik uit mijn auto stap, verlies ik mijn contactlens! Op de knieën zoek ik in het zwarte modderig zand naar mijn lens. Na enige minuten zie ik hem mij aankijkend liggen. Ik draag altijd maar een lens, zodat ik met het andere oog kan lezen. Maar nu had ik mijn ene lens wel nodig. Er is zoveel te zien in het Ruenberg.

Ruenberg met zijn geweldige woudreuzen in het grensgebied. Alles is bedekt met een laagje dauw. Ik loop over slingerende bospaadjes richting de Goorbach, de beek die aan de andere kant van de grens de Ruenbergerbeek heet. In het veurjoar bloeien hier grote pollen goudgele dotters, Goudveil, en de koninklijke sleutelbloem aan de borders van de beek. Het kabbelende en kristalheldere water geeft mij een heerlijk rustig gevoel!

Daar, op een open plek in het woud, grazen vreedzaam een vijftal reeën. Een van de reeën kijkt mijn richting uit, maar dan graast ze vredig verder. Dan kom ik bij een bruggetje waar volgens de overleving Bernhard van Galen of Bommen Bearnd genaamd, met zijn leger zijn tenten rond 1650 heeft opgeslagen, Bomnbearnd die met zijn leger al rovend en plunderend hier door het land trok en hele streken heeft platgebrand. Vooral Losser heeft hiervan veel te lijden gehad. Er is uut die tied nog een rijmpje en dat ging als volgt:

Beernken van Goal stak Losser in braand,
Jaag den schelm noar Munsterlaand

Volgens de overleving moet de boom waar hij zijn peerd aanbond hier nog altijd ergens staan. Ik vervolg mijn weggetje langs de Goorbach en dan neemt het bospad afscheid van het beekje en loop ik door een sparrenbos waar de ransuil nestelt en het blauwborstje zich regelmatig spiegelt in het heldere water van de Goorbach.

Ik voel me volmaakt gelukkig als ik hier urenlang kan dwalen door deze wouden in het grensgebied."

Meer berichten