Foto: Historische Kring Losser

Historische Kring Losser over de Zandbergen

Losser - Historische Kring Losser verzorgt om de week een rubriek in Nieuwe Dinkellander waarin wordt teruggeblikt op historische interessante gebeurtenissen en plekken. Deze week de Zandbergen.

Die zijn landschappelijk uniek. Van deze foto van het erve Bosman is bekend dat het hoogteverschil destijds nog zodanig was dat van bovenaf in de schoorsteen kon worden gekeken. Vroeger werden vanuit Enschede zelfs dagtochten per bus naar de Losserse Zandbergen aangeboden.

Er kon destijds in de Dinkel worden gezwommen waar veelvuldig gebruik van werd gemaakt (foto 2).

De padvinderij is onverbrekelijk verbonden met dit fraaie gebied (foto 3).
 

Meer berichten