Weerliefhebber Tonny Morsink verzorgt elke week het weerbericht voor Nieuwe Dinkellander. Hij verheugt zich op komende week. "Immers, er komt weer reuring in de atmosfeer sinds lange tijd!"
Weerliefhebber Tonny Morsink verzorgt elke week het weerbericht voor Nieuwe Dinkellander. Hij verheugt zich op komende week. "Immers, er komt weer reuring in de atmosfeer sinds lange tijd!" (Foto: Tonny Morsink)

Tonny's weerbericht: als er 's avonds muggenzwermen dansen, krijgt mooi weer nieuwe kansen

"Na een aangename zondag is de hitte terug met vandaag zelfs 33 tot 34 graden.

Vanaf woensdag krijgt het weer een drukkend karakter doordat een thermisch laag vanuit Zuid-Frankrijk interesse krijgt voor onze omgeving. Daarna zou het koufront vanuit de Britse eilanden over ons land passeren, maar met de kennis van nu wil dat front niet echt vlot passeren. Daar zit nu misschien ons geluk in om eens regen van betekenis sinds lange tijd te kunnen ontvangen!

Dit klinkt allemaal veelbelovend voor wat betreft de regenkansen. Maar... het tijdstip van passage van beide systemen is bepalend of dit ook met regen van betekenis passeert. Daarnaast hoe de buien zich ontwikkelen. Wordt het mooie egale regen of - zoals zo vaak in dit soort weersituaties - buien met donder en geweld?

Na passage van deze twee weersystemen is de ergste warmte (tijdelijk?) even verdreven. Vanaf donderdag/vrijdag nog temperaturen van 23 tot 24 graden in het uiterste oosten met grotere buienkansen dan we afgelopen periode hebben gekend. Het lijkt me niet dat het de droogte opheft, temeer omdat op de middellange termijn toch weer een terugkeer van het droge en warme zomerweer in de weerkaarten schuilt. Het wordt in elk geval spannend hoe rond het midden van de week het weer zich ontwikkelt."

Weerliefhebber Tonny Morsink uit De Lutte verzorgt elke week het weerbericht voor Nieuwe Dinkellander. Hij verheugt zich op komende week. "Immers, er komt weer eens reuring in de atmosfeer sinds langere periode!"

Meer berichten