Kroepsweg wordt verfraaid, hulp is welkom

De Lutte - Na het opheffen van de Vereniging van Huiseigenaren de Luttermolen, is een commissie gevormd die de besteding van het batig saldo van de vereniging een doel moest geven. Een van de projecten is het verfraaien van de Kroepsweg en dat is nu zover uitgewerkt en besproken met de gemeente Losser, dat men dit kan gaan invullen.

"Het is zover, we gaan beginnen," is aangegeven door de commissie. De middenberm van de Kroepsweg (de ingang van de Luttermolen) wordt verfraaid met bloemen en planten.
Dit kunnen zij niet alleen en daarom zoeken ze vrijwilligers, met groene handen, die helpen bij het planten en later het onderhoud willen verzorgen. Er wordt natuurlijk een beroep gedaan op de bewoners van de Luttermolen, maar sympathisanten uit de kern van De Lutte zijn ook van harte uitgenodigd.

Meehelpen? Neem dan contact op met organisatoren Corrie Marsman, corriemarsman@icloud.com of 06 10965573 of met Hendrike Herbrink, hendrikeherbrink@gmail.com of 06 29584574.

Meer berichten