Grote stap voor Lossers Open Clubhuis

Losser - Er is wederom een mooie stap gezet door de stichting MAN. Er zijn nieuwe statuten gemaakt en Judo Losser is opgenomen als volwaardig lid van de stichting. Vanaf nu bestaat de stichting uit Atletiekvereniging Iphitos, IJsclub Losser en Judo Losser.

De stichting MAN heeft een start gemaakt met de bouw van het 'Open clubhuis' en is met veel vrijwilligers druk doende om het gebouw eind dit jaar in gebruik te kunnen nemen. Naast het gebruik door de drie verenigingen is er ruimte voor verschillende andere partijen.
De stichting MAN is in overleg met diverse partijen die gebruik kunnen gaan maken van de accommodatie, daarbij valt te denken aan scholen, zorgpartijen, andere verenigingen enzovoort.

Dankzij subsidies van de overheid en de hulp van vele sponsoren, zoals lokale ondernemers en stichtingen, is de stichting MAN in staat om haar accommodatie uit te breiden met het Open Clubhuis, dat gebruikt gaat worden door een groot aantal partijen.

Meer berichten