ODBS het Kompas: pas maar op voor de dode hoek

Overdinkel - Waar kinderen en vrachtwagens elkaar ontmoeten, kunnen gevaarlijke situaties ontstaan, stelt ODBS het Kompas. Daarom is voorlichting letterlijk van levensbelang, met name aan de meest kwetsbare verkeersdeelnemers: kinderen.

Om kinderen bewust te maken van de mogelijke gevaren van het verkeer hebben Transport en Logistiek Nederland en Veilig Verkeer Nederland een les ontwikkeld waarin leerlingen van groep 7 en groep 8 kennismaken met vrachtauto's.

Corina Hamer, chauffeur en instructeur van Transport en Logistiek Nederland, was te gast op ODBS Het Kompas om de leerlingen van groep 7 en groep 8 bewust te maken van de gevaren van grote voertuigen in het verkeer. De kinderen leren tijdens de les twee vuistregels die essentieel zijn om veilig als fietser deel te nemen aan het verkeer. 'Blijf rechts en ruim achter grote voertuigen' en 'houd minstens 3 meter afstand'.

Het project 'Veilig op Weg' bestaat uit een theorie- en een praktijkles. De theorieles wordt gegeven aan de hand van een online film in de klas. Daarna gaan de leerlingen naar buiten waar de Veilig op Wegvrachtauto klaar staat voor de praktijkles.


Meer berichten