Lomanskamp2 ligt ter inzage

Beuningen - Het college van B&W van Losser heeft het ontwerp-bestemmingsplan 'Lomanskamp 2 Beuningen' gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Het ontwerp-bestemmingsplan voorziet in de bouw van maximaal twaalf woningen in het plangebied in Beuningen, waarvan minimaal vier half vrijstaande woningen met een maximale 'vrij op naam- prijs' van 200.000 euro.

Wethouder Joop Hassink: "Met dit plan wordt invulling gegeven aan een langgekoesterde wens van Beuningen: de mogelijkheid om nieuwe woningen te kunnen bouwen. Dat is temeer belangrijk omdat nieuwe woningen en hun bewoners een belangrijke bijdrage leveren aan de vitaliteit van het dorp."

De gemeente heeft het ontwerp-bestemmingsplan opgesteld op verzoek van Aannemingsbedrijf Niehof B.V.
Niehof biedt de toekomstige bewoners de mogelijkheid om met een zelfgekozen architect hun eigen ontwerp van de woning te laten tekenen. Ook biedt Niehof toekomstige bewoners de mogelijkheid om een woning casco door Aannemersbedrijf Niehof B.V. te laten bouwen, waarna de koper de mogelijkheid krijgt om de woning zelf af te bouwen.

Het gebied Lomanskamp 2 in Beuningen ligt niet in een gebied waaraan welstandseisen worden gesteld. De nieuwe woningen moeten wel voldoen aan de eisen van het ruimtelijk kwaliteitsplan.
De gemeente heeft met Niehof is afgesproken dat hij zelf het plangebied bouw- en woonrijp maakt.

Meer berichten