Subsidie voor Volley '68 en Losserse Muziekfederatie

Het College van B&W heeft besloten incidentele subsidie te verlenen aan Volley'68 en aan de Losserse Muziekfederatie.

Losser - In het kader van het 50-jarig jubileum houdt Volley '68 diverse jubileumactiviteiten waaronder een receptie met een feestavond voor leden en oud-leden en een volleybaltoernooi voor straat-, familie- en bedrijventeams met voorafgaande een clinic voor de jeugd.
Het college van B&W verleent hiervoor een incidentele subsidie van 1000 euro.

De Losserse Muziekfederatie houdt op 6 april in muziekschool De Sleutel een workshop voor de harmonie- en fanfareverenigingen in de gemeente Losser. Doel van de workshop is nieuwe inzichten te verkrijgen in de problematiek waarmee verenigingen kampen en deze inzichten om te zetten in beleid.
Het college van B&W verleent hiervoor een incidentele subsidie van 300 euro.

Het verlenen van deze incidentele subsidies aan Volley '68 en de Losserse Muziekfederatie past binnen de speerpunten sport, leefbaarheid/vrijwilligers en kunst & cultuur.
Voor beide subsidieverzoeken is een spoedprocedure gevolgd omdat de activiteiten voor of kort na 1 april zijn gepland, waardoor een reguliere procedure niet meer mogelijk is.
De deadline voor de eerste subsidieronde van dit jaar, waarvoor in totaal 15.750 euro beschikbaar is, is 1 april 2018.

Meer berichten