Foto: Historische Kring Losser

Van de Historische Kring Losser

De Historische Kring Losser verzorgt elke twee weken een bijdrage voor Nieuwe Dinkellander. Deze week: het uitzicht vanuit het Bleekwachtershuisje.

Deze splitsing, rond 1902 van de Langestraat en de Voorstraat (de straatnamen zijn meerdere malen gewijzigd) gezien vanaf de kant van het Bleekwachtershuisje. Op de plek van het Köstershoes (rechts op de oude foto) staat nu Hotel Marktzicht. Ook hier heeft de fotografie de tijd overbrugd en krijgen we drie verschillende tijdvakken te zien.


Het winkelpand links op de foto hierboven heeft er niet lang gestaan en is in 1935 door brand verwoest. In het betreffende krantenbericht werd melding gemaakt van de Lutterstraat en dat er een coiffeur was gevestigd. Het huis bood destijds onder meer ook onderdak aan bakkerij Ter Rahe en later aan de horlogezaak van zoon Herman.


Hierboven is het nadien gebouwde pand zien zoals het er nu nog staat. Heel lang was hier de kapsalon van Zurhorst, daarna de bloemenzaak van Karel de Jong en thans een ijssalon. Rechts op de foto lag het 'Klokkenstukske', de plek waar na de brand van 1665 de eerste klokken van de Martinuskerk gegoten werden.
 

Meer berichten