De protestantse gemeenten van Losser en Glanerbrug houden op woensdag 14 maart een bijzondere modeshow: ze showen de kleding die predikanten sinds de reformatie droegen.
De protestantse gemeenten van Losser en Glanerbrug houden op woensdag 14 maart een bijzondere modeshow: ze showen de kleding die predikanten sinds de reformatie droegen.

Protestantse modeshow: kerk op de catwalk

Een bijzondere modeshow is in de maak: 'Kerk op de catwalk'. Wat zo bijzonder is? Het toont kleding die predikanten vroeger droegen.

Losser – Op de catwalk is de kleding te zien die predikanten droegen vanaf de reformatie in de zestiende eeuw.
"Predikanten droegen vanaf het begin van de reformatie helemaal geen toga's, want het onderscheid tussen de eenvoudige gelovige (de leek) en de geestelijke stand werd afgeschaft," legt de kerk uit. "Met als gevolg dat de dominee 'eigentijds' gekleed ging. Maar dan regeert de mode, waar het behoudende kerkvolk toch ook de nodige moeite mee had…"

Dertien personen tonen tijdens de modeshow kleding uit onder meer de 16e en 17e eeuw: pofbroek en wambuis, predikanten met lange haardracht of in de studeerkamer met tabbaard of Japanse rok in de VOC-tijd. In de 18e eeuw - de Pruikentijd- droeg men een mantel en bef.
"In de 19e eeuw werd de toga ingevoerd in de Nederlandse Hervormde Kerk. Maar Abraham Kuyper, voorman van de Gereformeerde Kerken in Nederland, wees de toga af: de predikant ging eenvoudig gekleed in zwart jasje en grijze streepjesbroek. In de 20e eeuw zien wij de liturgische gewaden, zoals bekend van de Rooms-Katholieke Kerk, terugkeren met stola's in de kleuren van het kerkelijk jaar. En tenslotte kunnen we natuurlijk ook niet meer om 'de vrouw in het ambt' heen."

Zo wordt in 'Kerk op de catwalk' de predikantskleding van de 16e tot de 21e eeuw getoond. De show laat de invloed van de mode op de predikantskleding zien door de eeuwen heen.
"Want soms is het goed om eens naar de eigen geschiedenis te kijken en te beseffen hoe veranderlijk zaken (in dit geval dus de kleding van de predikant) kunnen zijn. Terugkijkend wordt ons duidelijk dat wat in een bepaalde periode beschouwd werd als de kleding voor de dominee bij uitstek, later ook weer gezien werd als 'niet meer van deze tijd'. Was de dominee het ene moment met zijn kleding helemaal bij de tijd, wij kunnen niet anders dan er met een grote glimlach naar kijken."

Modeshow bezoeken

Modeshow Kerk op de Catwalk is op woensdag 14 maart in de protestantse kerk aan het Raadhuisplein in Losser. De kleding wordt toegelicht door Carla Zuidema uit Ugchelen. De modeshow start om 20.00 uur.
De toegang is vrij; er wordt een collecte gehouden voor Kerk in Actie.
De kleding tijdens de modeshow wordt geshowd door gemeenteleden van de protestantse gemeenten van Glanerbrug en Losser.

Meer berichten