Foto: gemeente Losser

Hierbij goede raad bij het stemmen op 21 maart

Losser - Wat gaan we stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart? Nieuwe Dinkellander en de gemeente Losser leggen de zes deelnemende politieke partijen stellingen voor om de kiezers een eindje op weg te helpen. En het motto blijft natuurlijk: goede raad, stem 21 maart.

De stelling van deze week is:

'Losser moet zich meer inspannen om historische panden te behouden'

Burgerforum: pandenlijst

Burgerforum wil graag een lijst met karakteristieke panden in de hele gemeente.

"Historische panden geven onze gemeente een eigen gezicht. Daarom moet de Aloysiusschool ook blijven (voor woningen). Naast de lijst monumentale panden moet er - in samenwerking met historische verenigingen - een lijst met karakteristieke panden voor de héle gemeente komen. Voor de kern van Losser is die er al. Dit kan dan bij toekomstige plannen betrokken worden, ook qua bouwstijl. 
Belangrijk daarbij is ook een informatiepunt als wegwijzer naar de verschillende ondersteuningsmogelijkheden (subsidiemogelijkheden, Monumentenwacht, Rijksdienst cultureel erfgoed en dergelijke)." 

 

CDA: veel taken

CDA Losser ziet veel taken voor de gemeente.

"Tastbare herinneringen van onze geschiedenis moeten blijven bestaan. Dat omvat meer dan historische panden. Er moet samen met de historische verenigingen in beeld worden gebracht wat we aan cultuurhistorie bezitten in Losser én, in overleg met onze inwoners, wat we willen behouden. Het Rijk heeft extra geld beschikbaar (325 miljoen). De gemeente (de cultuurambtenaar) kan actief mee zoeken naar bijvoorbeeld een passende nieuwe functie (voor bijvoorbeeld voor kerkgebouwen), aansluiting proberen te vinden bij maatschappelijke partners (bijvoorbeeld de steenfabriek) of ondersteunen bij subsidie-aanvragen."
 

D66: sloop voorkomen

D66 Losser wil sloop van karakteristieke panden zoveel mogelijk voorkomen en verwijst naar de motie die enkele jaren geleden is ingediend.

"Historische panden, cultuur en tradities vormen samen een groot deel van de identiteit van een dorp en gemeente.  D66 heeft samen met andere partijen al in 2014 een motie 'behoud karakteristieke panden' ingediend. Zonder alles op slot te willen gooien in een dorp moeten we de sloop van panden, die bijdragen aan het karakter van een dorp, waar dat kan zoveel mogelijk voorkomen."
 

VVD: karakter terug

Voor de fractie van VVD Losser is het duidelijk: Losser moet Losser blijven. En dat doe je niet door panden af te breken.

"Voor vele historische panden in Losser zijn er lelijke blokkendozen teruggekomen. Wij betreuren dat. Er zijn veel te veel mooie panden afgebroken en dat had de gemeente nooit mogen laten gebeuren. 
Wij willen dat zoveel mogelijk weer herstellen. 
Wij willen het authentieke karakter terug door te investeren in aanzichten van onze historische panden en monumenten. En de Aloysiusschool moet natuurlijk blijven staan. Dat soort fouten mag Losser nooit meer maken. De tijd van afbraak is voorbij. Daar zetten wij ons als Losserse VVD voor in." 

 

GroenLinks: nieuwe visie

GroenLinks Losser pleit voor een ambitieuze nieuwe toekomstvisie voor nieuw- en verbouw.

"Wanneer je door het kerkdorp Losser loopt, word je een beetje verdrietig van het ratjetoe aan bouwstijlen, maar vooral van het gemis aan stijl en visie. 
Er is dan ook nog maar weinig dat ons dorp aantrekkelijk maakt voor recreanten en mensen van buiten om hierheen te komen. 
Naast het behoud van smaakmakers, zoals ik historische panden maar even placht te noemen, is een nieuwe dynamische toekomstvisie met ambitieuze doelstellingen aangaande nieuw- en verbouw dan ook gewenst." 


PvdA: vernieuwd centrum

PvdA Losser pleit voor een vernieuwd centrum met behoud van de karakteristieke eigenschappen.

"Zowel het groen als enkele historische panden binnen onze gemeente zijn waardevol voor de inwoners van de gemeente Losser. Laten we ervoor zorgen dat beiden in stand blijven en goed onderhouden worden. De Partij van de Arbeid ziet graag een vernieuwd, modern en autovriendelijk centrum waarbij Losser haar karakteristieke eigenschappen niet verliest. De Aloysiusschool is hierbij van onschatbare waarde. De Partij van de Arbeid ziet in de voormalige school het liefst seniorenwoningen mede vanwege de goede bereikbaarheid van de voorzieningen in het centrum."
 

Meer berichten