Burgemeester Jean Paul Gebben (links) is blij met het informatiesysteem om snel en goed inzicht te geven in de actuele brandveiligheid van risicovolle objecten. Rechts Ronald Pellewever van Brandweer Twente.
Burgemeester Jean Paul Gebben (links) is blij met het informatiesysteem om snel en goed inzicht te geven in de actuele brandveiligheid van risicovolle objecten. Rechts Ronald Pellewever van Brandweer Twente.

Burgemeester Gebben blij met infosysteem brandveiligheid

Brandweer Twente heeft in nauwe samenwerking met burgemeester Jean Paul Gebben van Losser een informatiesysteem ontwikkeld dat de gemeente en de brandweer de mogelijkheid biedt om een snel en goed inzicht te geven in de actuele brandveiligheid van risicovolle objecten in de gemeente Losser.

Losser - Het systeem is een 'proof of concept' dat in de komende periode nog verder wordt uitgebreid en geperfectioneerd. De intentie is om het ook uit te breiden naar de andere gemeenten in Twente.

Verpleeghuizen, horecagelegenheden, scholen, sportaccommodaties, bedrijven met aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en andere locaties waar veel mensen wonen of samenkomen zijn volgens de brandweer potentiële risico's op het gebied van de brandveiligheid.

Gebben: "Als burgemeester ben je verantwoordelijk voor de veiligheid in je gemeente. Ook als het gaat om brandveiligheid. Daarom wilde ik graag een goed en actueel overzicht hebben van de stand van zaken van de risicovolle objecten in mijn gemeente. Een dergelijk informatiesysteem bestond nog niet. Vandaar dat Brandweer Twente op mijn verzoek aan de slag is gegaan om zo'n nieuw systeem te bouwen. En dat is gelukt. Er staat nu een 'proof of concept' van een nieuw informatiesysteem dat al een goed inzicht geeft in de actuele brandveiligheid van risico-objecten. Het systeem bevat de laatste door de brandweer geconstateerde brandveiligheidsstatus. Vanzelfsprekend kan het systeem nog verder worden doorontwikkeld. Als burgemeester ben ik er heel blij mee! Mijn dank gaat uit naar de Brandweer Twente.''

De vraag van Gebben is opgepakt door inhoudsdeskundigen van Brandweer Twente. Daarbij is besloten om dit informatiesysteem niet alleen voor de gemeente Losser te ontwerpen maar voor alle gemeenten in Twente. De huidige versie kan nu stap voor stap verder worden ontwikkeld naar een systeem dat realtime inzicht biedt in de actuele status van brandveiligheid van risico-objecten.
Ronald Pellewever, sectorhoofd Brandveiligheid van Brandweer Twente: "Binnen Brandweer Twente beschikken we over ontzettend veel data. Met de business intelligence-instrumenten die we tot onze beschikking hebben, zijn we erin geslaagd object gebonden informatie op het gebied van brandveiligheid uit onze reguliere werkprocessen- en systemen te filteren. Vervolgens hebben we deze informatie systematisch gevisualiseerd. Zo is het mogelijk om op elk gewenst moment informatie te krijgen over de meest risicovolle objecten en hun actuele staat van brandveiligheid. Een mooi nieuw systeem dat voor diverse gebruikers en doeleinden geschikt is.''

Het is ook mogelijk om, op basis van de in het systeem vastgelegde data, trends te ontdekken, naleefgedrag in beeld te krijgen of relaties te leggen met andere voor handen zijnde informatie en daarop in te spelen.

Meer berichten