AA Het beeld werd gemaakt door P. Jungblut uit Bilthoven en stelt de Nederlandse maagd met zwaard en kruis voor. Het monument stond oorspronkelijk aan de Gronausestraat maar moest wijken voor de nieuwbouw van de Rabobank en kreeg toen zijn huidige plek.
AA Het beeld werd gemaakt door P. Jungblut uit Bilthoven en stelt de Nederlandse maagd met zwaard en kruis voor. Het monument stond oorspronkelijk aan de Gronausestraat maar moest wijken voor de nieuwbouw van de Rabobank en kreeg toen zijn huidige plek. (Foto: Historische Kring Losser)

Van de Historische Kring Losser: het Losserse oorlogsmonument

Elke twee weken verzorgt Historische Kring Losser een rubriek in Nieuwe Dinkellander. Deze week: het Losserse oorlogsmonument.

Het beeld werd gemaakt door P. Jungblut uit Bilthoven en stelt de Nederlandse maagd met zwaard en kruis voor. Het monument stond oorspronkelijk aan de Gronausestraat maar moest wijken voor de nieuwbouw van de Rabobank en kreeg toen zijn huidige plek. Het oorlogsmonument werd op 1 november 1946 onthuld.

Foto 2:
Het oorlogsmonument werd op 1 november 1946 onthuld. Op het monument staan de namen vermeld van de inwoners van de gemeente Losser, die tijdens de Tweede Wereldoorlog op Nederlands grondgebied en in het toenmalige Nederlands Oost-Indië gesneuveld zijn. Naderhand zijn de namen van vier slachtoffers van de zogenoemde 'politionele acties' in Indië (1945 – 1950) nog toegevoegd. 

Foto 3: 
Als rond 1976-1977 bij de bouw van het Winkelcentrum De Brink het hoogste punt wordt bereikt wordt onbedoeld ook nog een fraaie overzichtsfoto gemaakt. 

Meer berichten