Logo nieuwedinkellander.nl


Erfgoedshow Vooruitboeren opening open monumentendag

DE LUTTE - Erve Teussink in de Lutte vormt op vrijdag 8 september vanaf 19.30 uur het decor van de erfgoedshow Vooruitboeren in Twente. Aan de hand van verhalen, foto's en films krijgen bezoekers een beeld van de veranderingen in de landbouw sinds de jaren vijftig. Streektaalmuziek over het boerenleven maakt de gratis show compleet.

Een toepasselijker locatie dan erve Teussink doet het programma Vooruitboeren niet aan. Het multimediale spektakel speelt zich af in een leegstaande ligboxenstal, symbool van de moderne melkveehouderij bij uitstek. Het optreden vormt ook de opening van open monumentendag dat dit jaar het thema boeren, burgers en buitenlui heeft.

Multimediale spektakel in leegstaande ligboxenstal

De erfgoedshow is gebaseerd op de tientallen gesprekken die historicus Ewout van der Horst had met Twentse boeren, boerinnen en aanverwante beroepsgroepen over de veranderingen binnen de agrarische sector. De komst van bijvoorbeeld de melkmachine en de trekker betekende een grote omslag in de agrarische bedrijfsvoering en het leven van de mensen zelf.
Via het online platform MijnStadMijnDorp zijn honderden verhalen, films en foto's gepubliceerd die een persoonlijk kijkje bieden in het naoorlogse boerenleven in Overijssel. In het rijk geïllustreerde boek Vooruitboeren beschrijven de onderzoekers hoe het boeren vanuit traditie veranderde in agrarisch ondernemerschap. De erfgoedshow zit vol weemoed, trots en verbazing over hoeveel er in een mensenleven kan veranderen. De band Muppetstuff schreef op basis van de interviews een serie liedjes in de streektaal, die ze tijdens de erfgoedshow live laten horen. De avond wordt mede georganiseerd in samenwerking met de Historisch Kring Losser en historische vereniging De Dree Marken. De locatie is gekoppeld aan het restauratieprogramma Beleef het boerenerf(goed) van de samenwerkende boerderijstichtingen in Overijssel. Op erve Teussink is met steun van de provincie een oude veestal gerestaureerd.

De gratis show is aan de Lossersedijk 16 in De Lutte.

Meer informatie over de erfgoedshow Vooruitboeren in Twente staat op de website www.vooruitboeren.nl

reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox